Priamy účastník domáceho odboja Pavel Zibrin z Veľkých Teriakoviec nás navždy opustil 4. januára 2023 vo veku 97 rokov. Narodil sa 25. júna 1925 v rodine krajčíra v Nižnom Skálniku.

Aj on sa vyučil za pánskeho krajčíra. Neskôr pracoval ako mechanizátor na JRD vo Veľkých Teriakovciach. Väčšinu svojho života prežil so svojou manželkou Gizelou Zibrinovou v rodinnom dome v Malých Teriakovciach. S láskou tu vychovávali svoje tri dcéry, ktorým okrem rodičovskej lásky dali aj vzdelanie a svojím príkladným životom ich viedli k úcte k ľuďom. Podstatnú časť svojho života vykonával Pavel Zibrin funkciu predsedu MNV v obci Rimavská Baňa, odkiaľ odišiel do dôchodku. Keď už manželom ubúdalo síl, prišli za svojimi dcérami do Košíc, ktoré sa o nich s vďakou príkladne starali až do konca. Manželia prežili vo vzájomnej úcte a porozumení spoločných 67 rokov života. Po smrti manželky venoval Pavel Zibrin svoju lásku vnúčatám a pravnúčatám.

Od augusta 1944 do 22. januára 1945 bol príslušníkom partizánskej brigády Jánošík v úseku Čierny Balog, Klenovec Rimavská a Ratkovská dolina, kde pracoval ako rozviedčik. Bol dlhoročným členom SZPB a držiteľom 255. Ako morálne ocenenie mu boli udelené viaceré medaily pri príležitosti výročí SNP a rôzne čestné uznania, rezortné vyznamenanie Vzorný pracovník NV a štátne vyznamenanie Za vynikajúcu prácu v NV. Pre všetkých členov rodiny bol „ockom Paľkom“, ktorý by každému dal aj to posledné. Medzi jeho celoživotné záľuby patrilo včelárstvo, bol tiež vášnivým poľovníkom a veľkým milovníkom psov a prírody. Veľmi rád jazdil autom.

Česť jeho pamiatke!

Od admin