Na Dukle bolo nielen pekne, ale predovšetkým zaujímavo

Lucia Šuchtová

Koncom mája sme sa so žiakmi 9. ročníka zúčastnili na duklianskej dejepisnej exkurzii. Zorganizovali sme ju s podporou ZO SZPB v Michalovciach, s ktorou spolupracujeme v rámci predmetu dejepis pri uskutočňovaní besied na tému ukončenia 2. svetovej vojny a Karpatsko – duklianskej operácie.  Za SZPB nás sprevádzal tajomník Marián Lukáč, ktorý svojimi vedomosťami, informáciami, pohľadom na tieto udalosti a hlavne humorom vniesol do celého dňa príjemnú náladu a záujem žiakov o udalosti z obdobia Prvej a Druhej svetovej vojny.

Keďže vyhliadková veža je momentálne pre verejnosť zatvorená, so žiakmi sme navštívili Vojenské historické múzeum. Najprv sme si pozreli krátky dokumentárny film o priebehu vojny. Ďalej sme si vypočuli zaujímavú prednášku, v ktorej sme sa oboznámili s Karpatsko-duklianskou operáciou a získali sme množstvo cenných informácií. Zároveň sme si pozreli väčšiu časť autentických exponátov, výstroj a výbavu vojakov, vojenské uniformy, zbrane, odznaky a vojenský materiál. Používali ich vojaci počas bojov.

Súčasťou exkurzie bola aj návšteva a prehliadka Pamätníka Československej armády na Dukle. Vojenským cintorínom nás sprevádzal Marián Lukáč. Svojím pútavým rozprávaním žiakov mimoriadne zaujal. Vzdali sme poctu tým, ktorí padli v bojoch počas spomínanej operácie.

Exkurziu sme ukončili návštevou Údolia smrti. Ide o označenie územia pri potoku Kapišovka, ktoré sa rozprestiera medzi deviatimi obcami v okrese Svidník. V tomto priestore sa v čase druhej svetovej vojny od 21. do 27. októbra 1944  odohrali ťažké boje. Boli súčasťou Karpatsko-duklianskej operácie. Boje priamo zasiahli obce Dlhoňa, Dobroslava, Havranec, Kapišová, Kružlová, Nižná, Písaná, Svidnička, Vápeník a Vyšná Písaná.

Počasie nám prialo, a tak sme sa po chutnom obede a vydarenom dni vrátili domov plní zážitkov. Exkurzia na Dukle bola pre žiakov veľkým prínosom. Národná história a udalosti, ktoré sa odohrali na severovýchode krajiny, nadobudli na pár hodín pre žiakov na sile, realite a sprístupnili im nové informácie a iný pohľad na dejiny.

Veríme, že táto exkurzia bude mať svoje pokračovanie aj v nasledujúcich školských rokoch a a bude prínosom vo vzťahu žiakov k dejinám.

Od admin