Pracovná porada vedenia oblastnej organizácie Rožňava (zľava Štefan Baláž, Mária Žolnová, Ján Kochan a Juraj Bernár

Ján Rohár

Oblastné organizácie v Rožňave, Rimavskej Sobote a v Lučenci pokračujú s rovnakým vedením aj po oblastných konferenciách v nastolenej práci. Tieto 3 organizácie na juhu stredného Slovenska spája mnoho spoločného. Všetkých troch sa zároveň ako člen Predsedníctva ÚR SZPB zúčastnil Štefan Baláž.

V Rožňave staronový predseda Juraj Bernár vyzdvihol úlohu základných organizácií v Revúcej, Rožňave, Vyšnej Slanej a v Dobšinej, ktoré aj napriek pandémií dokázali získavať nových členov ako aj organizovať spomienkové podujatia a návštevy pamätných miest bojov s fašizmom. Úspechom rožňavskej organizácie je aj práca Historicko-dokumentačnej komisie, ktorej sa podarilo niektoré životné príbehy pamätníkov zverejniť aj v knižnej podobe. Tajomníčkou organizácie zostáva Mária Žolnová.

Oblastnej konferencie v Rimavskej Sobote sa zúčastnili viacerí významní hostia na čele s predsedom SZPB Pavlom Sečkárom a primátorom mesta Jozefom Šimkom. Priamemu účastníkovi bojov za oslobodenie Ladislavovi Sládekovi bola pri príležitosti konferencie in memoriam udelená medaila „Za vernosť“. Za nebohého hrdinu ocenenie prevzala manželka. Konferencia zároveň jednomyseľne potvrdila vo vedení súčasného predsedu Štefana Baláža a najdlhšie slúžiacu tajomníčku vo Zväze Marianu Velochovú.

Bezproblémový priebeh konferencie ocenil Štefan Baláž aj na rokovaní v Lučenci. Tam delegáti rovnako potvrdili doterajšie vedenie výboru, v zložení Jozef Cerovský (predseda) a Helena Kumštárová (tajomníčka). Na konferencii sa zúčastnili aj zástupcovia samosprávy, vrátane primátorky mesta Lučenec Alexandry Pivkovej. Oblastnú organizáciu, krátko po konferencii čakalo sťahovanie na novú adresu, no vďaka spolupráci s mestom sa podarilo nájsť vhodné riešenie. V diskusii na konferencii rezonovala aj známa kauza Poltár. Členovia SZPB vrátane tých z Poltáru sa zhodli na tom, že vyjadrenia ministra Naďa voči verejnosti a zástupcom Zväzu, sú neakceptovateľné.

Za predsedu SZPB v Rožňave navrhli Viliama Longauera. V Rimavskej Sobote a v Lučenci kandidáta nenavrhli.

Od admin