Začiatkom novembra nás opustil priamy účastník protifašistického boja, partizán, ale aj neskorší diplomat Samuel Baran. S dlhoročným priateľom sa 7. novembra do bratislavského krematória prišli rozlúčiť viacerí členovia SZPB, predovšetkým z jeho ZO SZPB Bratislava č. 7, ktorej bol členom. Oblastný výbor v Bratislave reprezentoval podpredseda Jozef Kramár. S krátkym rozlúčkovým príhovorom v mene SZPB vystúpil predseda Viliam Longauer. Prítomný bol aj člen ÚR SZPB Ivan Pasternák ako aj mnohí ďalší členovia SZPB. So Samuelom Baranom sa oficiálne položením venca a čestnou strážou rozlúčili aj Ozbrojené sily SR.

Galéria:

Od admin