Pietny akt v Sládkovičove

Alžbeta Pongrácová, Galanta

„Je na nás zachovať v pamäti spomienky našich starých otcov, aby sa nikdy nezabudlo na skúsenosť našej krajiny s vojnou. Je veľmi dôležité, aby pri vzdelávaní mladšej generácie mala svoje miesto informovanosť, ako i prevencia proti neznášanlivosti, násiliu a extrémizmu vo všetkých jeho podobách,“ povedal primátor mesta Sereď Ondrej Kurbel.

Stalo sa tak na jednom zo spomienkových aktov pri príležitosti ukončenia 2. svetovej vojny. Konali sa pri pamätníkoch oslobodenia v mestách Dunajská Streda, Šaľa, Sereď, Galanta a Sládkovičovo. Úctu a hold padlým vojakom prišli vzdať primátori miest, poslanci miestnych samospráv, delegácia OO SZPB Galanta, členovia základných organizácií SZPB, Zväzu vojakov SR, delegácie z Okresných úradov a kultúrnych inštitúcií. Nechýbala ani mladá generácia, žiaci základných škôl a ich pedagógovia. Ani po 78 rokoch nesmieme zabúdať, aké boli ciele rasistického, utláčateľského a nacistického Nemecka, ktoré pre národnosť odvlieklo do koncentračných táborov 80-tisíc ľudí, z ktorých takmer 70-tisíc zomrelo. „Mier nie je samozrejmosť, preto musíme urobiť všetko a všetci pre to, aby sme si ho chránili,“ zdôraznil predseda OO SZPB Galanta Jozef Janský. Slávnostné akty ukončili básne a záverečné slová poďakovania za účasť.

Od admin