Víťazné družstvo ZŠ s MŠ Karola Rapoša Brezno

Ján Šulej, tajomník OblV SZPB Brezno

Foto: Ľubomír Fabuš

Historicko-dokumentačná komisia (HDK) pri OblV SZPB v Brezne pripravila okresné kolo vedomostnej súťaže Medzníky 2. svetovej vojny pre žiakov ZŠ osemročných gymnázií.

Zúčastnilo sa ho päť škôl z okresu Brezno (Brezno-Pionierska 2, Brezno-Karola Rapoša, Pohorelá, Pohronská Polhora, Polomka). Žiaci a študenti najprv odpovedali na 25 otázok o udalostiach 2. svetovej vojny, SNP a národnooslobodzovacieho boja. Počas dňa sa žiaci zapojili do besedy s členmi HDK Viliamom Hláčikom a Ľubomírom Fabušom a videli vojnové vyznamenania účastníkov národnooslobodzovacieho boja. Na záver informoval tajomník OblV SZPB Ján Šulej žiakov a pedagógov o pripravovanom zájazde pre všetkých účastníkov súťaže. Cieľ: Múzeum SNP v Banskej Bystrici a Národná kultúrna pamiatka Kalište. Aby sme nezabudli: prvé miesto získala ZŠ s MŠ Karola Rapoša Brezno, druhé miesto patrí ZŠ s MŠ v Pohorelej a tretie miesto ZŠ Polomka. Naše poďakovanie patrí riaditeľovi ZŠ s MŠ Brezno Pionierska 2 Romanovi Snopkovi za nezištné poskytnutie priestorov školy.

Od admin