Dušan Rybanský, člen predsedníctva OV SZPB Košice

Foto – OblV SZPB Košice

   Pri príležitosti 77.výročia Slovenského národného povstania sa v obci Skároš (okr. Košice) pri Pamätníku II. svetovej vojny uskutočnil v dňoch 28. a 29. augusta 2021 už 6. ročník podujatia „Spomienky pri ohni“. Podujatie zorganizovali: Monika Gergeľová predsedkyňa SZPB Košice, Ľubomír Vranka starosta obce Skároš, Michal Rečka starosta obce Čaňa a  zúčastnili sa pozvaní hostia Natália Dostovalová  za Zväz Rusov v Košiciach, Harmony Etický kompas,  Marek Habina starosta obce Vyšna Mišľa, Miroslav Sisák starosta obce Nižna

Mišľa a významná športová atletická osobnosť olympionik Jozef  Plachý rodák z Košíc, ktorý sa ako jediný Československý bežec v histórií na stredných tratiach  zúčastnil na štyroch olympiádach.

    Predvečer výročia SNP sa začal zapálením kahančeka pri hrobe neznámeho červenoarmejca, privítaním prítomných starostom obce Skároš Ľubomírom Vrankom, štátnou hymnou a pokračoval v amfiteátri kultúrnym programom. Na svoje si prišli aj deti, ktoré si vyskúšali streľbu zo vzduchovky a  s rodičmi obdivolali vystavenú historickú  vojenskú techniku.

Najviac ich zaujal tank T34 na ktorom si všetci robili fotografie. Pripravenú Vatru SNP po zotmení zapálil  olympionik Jozef Plachý a Marek Habina.

Súčasťou večera bolo aj premietanie dokumentárneho filmu o obsadzovaní Európy nemeckou armádou a následne postup víťaznej Červenej armády až po dobitie Berlína. Obec Skároš a Čaňa ako hlavný organizátori medzi iným zabezpečili aj výborný guľáš a iné občerstvenie.

    V nedeľu 29.8.2021 si prítomní položením vencov a kvetov pri pamätníku II. SV pripomenuli 77. výročie SNP.  Za burácania niekoľko desiatok motoriek sa pietneho aktu zúčastnili aj motorkárske združenia Motorkári Slovenska a Brat Brata, ktorí zorganizovali VI. Ročník – Jazdy slobody 2021 venovanú SNP a Červenej armády.  Jazdou cez celé Slovensko od 24.8. posledného augustvého dňa sa snažili poukázať na to, že nesmieme zabudnúť na hrdinov II. svetovej vojny a našich osloboditeľov.

    Na slávnostnom pietnom akte umocnenom vystrelenými salvami sa prítomným prihovorila Monika Gergeľová, ktorá vyzdvihla význam SNP a kriticky sa vyjadrila o snahe niektorých kruhov meniť históriu a znižovať význam Červenej armády pri porážke fašizmu.

Starosta Skároša Ľubomír Vranka uviedol, že obec oslobodila sovietska armáda ako prvú v okrese Košice vidiek, do ktorej  prišli prvý  sovietski rozviedčici  v noci zo 16. na 17. decembra 1944. Skároš bol v tom čase na základe Viedenskej arbitráže súčasťou Maďarska. Mesiac sa tu bojovalo, padlo tu zhruba 140 vojakov, obec bola po ostreľovaní úplne zničená. Obyvatelia boli počas bojov evakuovaní do Füzéra, Holloházi a ďalších maďarských obcí. Až po mesiaci sa vrátili domov, kde našli zničené domy, niektorí vojnu neprežili. Taktiež poukázal na nedocenený prínos vojakov  a dôstojníkov Slovenskej armády  na príprave a priebehu povstania a následných krutých bojov.

Starosta Čane Michal Rečka  medzi iným  s uspokojením konštatoval, že povedomie a vlastenectvo našich občanov sa postupne  zvyšuje a účasť na pietnych aktoch k výročiam SNP, alebo oslobodenia sa z roka na rok zväčšuje.

Prítomným sa prihovoril aj zástupca motorkárov a za Zväz Rusov Natália Dostovalová, ktorá bola veľmi milo prekvapená veľkou účasťou prítomných na spomienke k SNP a vyzdvihla prejavy priateľstva našich bratských národov.

    Prítomným sa za účasť na  pietnom akte Spomienky pri ohni poďakoval starosta Ľubomír Vranka, pochválil zabezpečený bezproblémový priebeh akcie, ktorému prialo aj príjemné počasie, vyzdvihol veľkú návštevnosť, a pozval prítomných na ďalšie kultúrne a spoločenská akcie. 

Od