Alžbeta Pongrácová, OblV SZPB Galanta

Galantskí členovia SZPB, priatelia miestneho sochára Ladislava Saba a priaznivci umenia sa začiatkom decembra 2022 stretli na Dni otvorených dverí v ateliéri a Galérii 4D v Galante. Akademický sochár Ladislav Sabo nám formou výstavy a komentovanej prehliadky predstavil svoju najnovšiu sochársku tvorbu.

Na sérii objektov pracujem od jari tohto roka. Vyjadrujem nesúhlas s vojnou. Je to moja privátna reflexia na vojnové udalosti. Vojna nemá víťazov, iba porazených, je to najväčšie diplomatické a morálne zlyhanie,“ vysvetľuje za mier angažovaný umelec.  

„Vyslovujem moju túžbu po mieri: Čokoľvek, len vojnu nie!“ Podľa neho chamtivosť, vojna, nenávisť, nacionalizmus ako negatívne javy neprislúchajú žiadnej konkrétnej etnickej či národnostnej skupine: „Preto je moja výpoveď apolitická.“

Zlo považuje za neadresné, nemá konkrétny tvar. V objektoch zobrazuje obranný prvok voči vojenskej technike agresora. Tento istý prvok obmieňa, v širšom ponímaní ním vyjadruje aj obranu človeka či celého ľudstva voči ekologickým, ekonomickým a ďalším hrozbám v súčasnom storočí. „Chcel by som týmito realizáciami stelesniť nádej, že existuje zábrana medzi človekom a ohrozením. Vzájomným postavením abstraktných sochárskych prvkov vznikajú ďalšie vzťahy a významy,“ dodáva Ladislav Sabo.

Od