Michal Majtán, ekonóm, prognostik

George Friedman založil v USA súkromnú spravodajskú agentúru Strategie Forecasting (STRAT-FOR). Označuje sa za tieňovú CIA a zaoberá sa medzinárodnými vzťahmi, strategickým plánovaním, modelovaním a prognostikou. G. Friedman a ďalší tvorili a tvoria poradcov prezidentov USA.

Pred desiatimi rokmi vydalo vydavateľstvo Ikar slovenský preklad jeho knihy Nasledujúce desaťročie (kde sme …a kam sa uberáme). Išlo o súhrn rád, ktoré dal americkým prezidentom v oblasti zahraničnej politiky pre druhú dekádu 21. storočia. Tá sa práve skončila a tak môžeme porovnávať, ktorými z Friedmanových rád sa americká diplomacia riadila, či naďalej riadi.

Americkým prezidentom napríklad odporúčal, aby nekonali hrubou silou, ale svoje záujmy presadzovali vnášaním  rozporov medzi štáty v jednotlivých regiónoch sveta. K tomu majú dbať na to, aby nepripustili spájanie „rastúcej technickej úrovne Európy s prírodnými zdrojmi Ruska“. Je len dobre, že tento aspekt americkej zahraničnej politiky sa im posilňovať veľmi nedarí. Podobne sa im nedarí ani realizovať odporúčanie „urobiť všetko pre to, aby zablokovali nemecko-ruskú dohodu“.

Stratég ďalej upozornil, že USA musia riešiť otázku, „ako zvládať nepriateľstvo okolitého sveta“. Spojené štáty majú brániť vzniku akejkoľvek mocnosti, ktorá by mohla ohroziť ich hegemóniu kdekoľvek na Zemi. Nástrojom na to má byť aj existencia viacerých regionálnych vojenských veliteľstiev a základní. Niektorí znalci uvádzajú, že ich je na svete 900. V Európe sa to v ostatnom čase deje ich rozširovaním najmä v Pobaltí a v Poľsku. Ich orientácia na Rusko nie je žiadnym tajomstvom.

V knihe autor dokonca konštatoval, že krajiny Európy sa viac obávajú Spojených štátov, než Ruska! USA vnímajú skôr „ako hospodárskych konkurentov, než ako partnerov a ako silu, ktorá ich tlačí do konfliktov, do ktorých sa im nechce. Rusi sa im naopak javia ako synergický doplnok vyspelých európskych krajín.“

Od admin