Účastníci spomienky pri pamätníku Mor ho! V Dolnom Jelenci

Eva Brozmanová, ZO Tr. SNP Banská Bystrica

Foto: Emília Bruchaníková

V júni 2023 si členovia SZPB uctili pamiatku padlých hrdinov pri pamätníku Mor ho! v Dolnom Jelenci a pri pamätníku hrdinov SNP v Starých Horách.

Prítomných privítal starosta Ing. Marián Gajdoš a členovia SZPB Jozef Prividzer, Evka Filipová a Ivana Andrášová. Starosta Starých Hôr pripomenul, že tunajšie obce a osady patria k najstaršie osídleným v banskobystrickom okrese. Ťažilo sa tu striebro a meď, život bol ťažký, ale pokojný. Narušili ho práve vojnové udalosti. Staré Hory a okolité osady sa stali významným centrom Povstania, do ktorého sa zapojili takmer všetci Starohorčania. Okrem diverznej a bojovej činnosti realizovali partizánske jednotky aj bohatú politickú a agitačnú prácu, najmä cestou Slobodného slovenského vysielača. Staré Hory a priľahlé osady oslobodili rumunské a sovietske oslobodzovacie jednotky 4.apríla 1945.

Občania na ťažké časy nezabúdajú. Udržiavajú a zveľaďujú pamätníky pripomínajúce hrdinstvo ľudí. Obnovili partizánsky bunker Mor ho! a pravidelne organizujú Pochod vďaky hrdinom SNP. Deň plný zážitkov nám spestrilo občerstvenie, ktoré pripravila obec Staré Hory. Vynikajúci guláš z diviny, domáce koláče a pohár vínka osviežili už trochu unavených prítomných. Za všetko ďakujeme a prajeme si, aby aj v budúcnosti ľudia a ich deti nezabúdali na hrôzy vojen. Nikdy sa nesmú opakovať.

Od admin